آدرس:
- دفتر مرکزی: مازندران- بابل، کمربندی غربی تالار پورجواد

- کارخانه: مازندران- شهرک صنعتی بندپی شرقی قطعه D14 خ 20 متری

تلفن: 32223852(011)
فکس: 32294330(011)
32220024

کد امنیتی را وارد نمایید.


772