آدرس: آذربایجان شرقی- تبریز، جاده آذرشهر، نبش شهرک رجائی جنوبی

تلفن: 34435680(041)
34411167
34434141

همراه: 09149035446

فکس: 34437775(041)


کد امنیتی را وارد نمایید.


629