آدرس :  تهران -تهران، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، بولوار دکتر ابیدی، شرکت نوین سازان ستاره صنعت، پلاک 20

تلفن :٤٤۵٢١٢٧٩

دورنگار :٤٤۵۰٤٧١۸ 


کد امنیتی را وارد نمایید.


633