آدرس دفتر مرکزی: تهران- میدان ولی عصر- ساختمان تجارت ایرانیان- طبقه سوم
کارخانه: جاده قدیم تهران- نرسیده به آبیک

تلفن: (021)66488980

فکس: 66488964

60