آدرس: اردبیل - اردبیل - خیابان شیخ صفی-پاساژ ولیعصر-طبقه همکف-فروشگاه مهاجری

تلفن: 33238798(045) - 33627500(045)

فکس: 33238797(045)

58