آدرس: یزد - مهریز - شهرک صنعتی هرفته بلوار یاس بعد از امین آلومینیوم

تلفن: 09133548170

62