آدرس: مرکزی- دلیجان، انتهای خ آزادگان نبش خ کوثر

تلفن: 44443380(086) - 44443611(086)

75