آدرس: دلیجان -خ اما روبروی بانک ملت پلاک 60

تلفن: 64231888(086)

7- 4444336(086)

فکس: 44226557(086)

55