آدرس: گیلان- رشت، کیلومتر5جاده لاکان

تلفن: 33430794(013)

67