آدرس: گیلان- رشت، کیلومتر 14 جاده رشت فومن سه راه کلاشم

تلفن: 34772963(013)

56