آدرس: تهران- تهران، کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج

کدپستی: 1396115461

تلفن: 1-44196600(021)‍
44195757

همراه: 09121202049

فکس: 44196900(021)

80