آدرس: آذربایجان شرقی- تبریز، جاده آذر شهر، کیلومتر 3 جاده گاز، شرکت آربت

تلفن: 5-34312861(041)
34310207

همراه: 09143197445

فکس: 34310207(041)

94