آدرس: آذربایجان شرقی- تبریز، کیلومتر 15 جاده تهران، کوی متالوژی

تلفن: 36307260(041)

همراه: 09121158539

فکس: 36307259(041)

67