آدرس: فارس- شیراز، کیلومتر 7 جاده شیراز فسا، سنگبری مرجان جنوب

تلفن: 37758373(071)

همراه: 09173196879
09171046713
09171183685
09131811469

فکس: 37758374(071)

70