آدرس :  تهران -تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از پل میرداماد، ساختمان آناهیتا واحد 305

تلفن :٨٨٨٧٨٩٢١

دورنگار :۸۸٧۸٣۵٤٦ 

49