آدرس : تهران - تهران، خیابان دکتر بهشتی، نبش اندیشه، برج اندیشه، پلاک 72، طبقه دوم، واحد2،

تلفن : 5-88423484 ، 88444326

کدپستی :1569755413

دورنگار :1-88423490 

73