آدرس : اصفهان - اصفهان، خیابان چهارباغ بالا ، بن بست پاسارگاد، پلاک 346، شرکت باسا

تلفن : 36661720 (031)   

دورنگار :8163853551

47