آدرس :گلستان – گرگان – خیابان ولی عصر – عدالت ۲۲ – برج مروارید – طبقه ششم – واحد ۹

تلفن : ۳۲۳۳۵۵۵۳ – ۳۲۳۲۵۱۴۰ – ۰۱۷

کدپستی : ۱۹۳۹۴-۴۹۱۶۶ 

59