آدرس :تهران - تهران -میدان ونک، برزیل شرقی، روبروی دانشکده فنی، پلاک 29 واحد 4

تلفن :8850632-  88850635 و 88850640 

53