آدرس : یاسوج - خیابان سردارجنگل جنوبی - پایین تر از بانک سپه - ساختمان شیدرُخ - طبقه 1 - واحد 1

تلفن : 074 33 310 349

دورنگار :021 8978 2550 

434