آدرس : تهران -تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از ظفر، خیابان علی‌پور مشکانی، پلاک 44 واحد 4

تلفن :22854469 (5 خط)

دورنگار :22890387 

55