آدرس :مشهد - مشهد ـ کوهسنگی - خیابان امیر کبیر بین رودکی و پارس پلاک 259

تلقن : 38540948-051 

45