آدرس کارخانه :تهران- تهران، کیلومتر 45 جاده تهران- سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار صنوبر، نسترن 8

تلفن دفتر مرکزی :تهران - تهران، بزرگراه صیاد شیرازی به سمت شمال، نبش خیابان توحیدی(گلستان چهارم)، شماره129، ساختمان چوپان

تلفن :021-22577250 

55