آدرس کارخانه: رشت، شهر صنعتی رشت، ورودی اول، فرعی اول

تلفن :

  9-33882408-013

آدرس مرکزی : کرج-45 متری گلشهر، خیابان بهار شرقی، نبش بانک کشاورزی، ساختمان گل آرا، طبقه سوم، واحد 7

تلفن :34644954-026 

55