لبنیات کالبر

آدرس: تهران- تهران - خیابان شهید بهشتی، خیابان مفتح، کوچه دوم، شماره 26

تلفن:88510609(021)

فکس: 88749775(021)


61