آدرس : آمل - شهرک صنعتی آمل فاز یک خیابان گلسرخ

تلفن :  44203373 (011)      

کدپستی :4616159541

66