آدرس کارخانه:مازندران ، آمل ، شهرک صنعتی امام زاده عبدالله ، نبش لاله 4

آدرس دفتر تهران :  تهران - تهران -خیابان فتح ، فتح 25 ، پلاک، کدپستی :138764365127

تلفن : 66806038 ، 66805421 ، 66804802

51