آدرس : تهران -تهران،اسلامشهر، کیلومتر 22 جاده تهران-ساوه روبروی شهرک قائمیه

تلفن : 02156464241-3 

کدپستی : 49516-33169  

دورنگار :02156464245

71