آدرس :  تهران - تهران -خیابان مطهری - بعد از سرافراز پلاک 227 طبقه سوم غربی

تلفن :2-88542100

دورنگار : 88514763 

68