مجتمع صنایع بریس


آدرس: تهران- تهران، خیابان ولیعصر - خیابان زرتشت غربی - شماره 26 - واحد اول شرقی

تلفن: 88914090(021)

فکس: 88903242(021)

66