صنایع غذایی لبنی آذرشیرانه


آدرس: آذربایجان شرقی- تبریز، خیابان ابوریحان جنوبی ،  شیر سرای لیل آبادی

تلفن: 34779408(041)

66