کارخانه :نیشابور ،کیلومتر 21 جاده  مشهد- حدفاصل جایگاه های  بنزین و گاز

تلفن : 43223360و43223390و43223141و 43223285-051

دفتر مرکزی :نیشابور ، خیابان امیر کبیر بین امیرکبیر 2و4

تلفن : 4-43359001-051

دفتر مشهد :بولوار مصلی – فاز 2 مجتمع عظیم مواد غذایی مصلی – پلاک 229و234

تلفن : 39و33686929-051 

58