خوش آب نوش (پالم)


آدرس: فارس- شیراز، بلوار مدرس ، نرسیده به درب دوم پایگاه ، ساختمان دنا ، طبقه 3 ، واحد 102

تلفن: 38353030(071)

همراه: 09177080845

فکس: 38353031(071)

56