شهد آب (آیسو)


آدرس: آذربایجان غربی- اروميه، جاده مهاباد - خ. كشاورز

تلفن:32344701(044)

فکس:32351418(044)

69