دفتر مرکزی :خراسان رضوی، مشهد، بلوار سپهبد قرنی، بین قرنی 22 و 24 ، ساختمان شماره 1238

تلفن :1 3729 729 -051

آدرس کارخانه: شهرک صنعتی توس، فاز یک، بلوار صنعت، صنعت 1، روبروی کارخانه شیر مولتی

تلفن :200 10 354 -051  

51