آجر سوفالین

آدرس: تهران- تهران، بلوار كشاورز - نرسیده به چهارراه وصال - ش. 226 - ط. سوم

تلفن: 88962024(021)

فکس: 88972273(021)

57