صنعتی ناربن


آدرس: البرز- کرج، کیلومتر 22 جاده تهران- کرج- بعد از کاروان سنگی-خروجی به طرف اتوبان گروه ناربن

تلفن: 36106094(026)

66