صنایع غذایی برازنده شمال (میچکا)


آدرس: مازندران- بابل، کیلومتر 7 جاده قائمشهر

تلفن: 32287220(011)

78