کارخانه :کرج، محمدشهر، بعد از خط راه آهن،
خ صبوری، مقابل مجتمع طوبی

تلفن : 5_02636703661

دورنگار :02636703664

دفتر کرج : کرج -چهارراه کارخانه قند، میدان شهید فهمیده، خ فهمیده،
ساختمان پاسارگاد، طبقه چهارم واحد14

تلفن :02632743651

دورنگار :02632730952 

74