تولیدی شاداب مهردوست (شاداب )


 آدرس: گلستان- گنبد، کیلومتر 7 جاده گنبد به آزادشهر - ناحیه صنعتی آقچلی

تلفن: 22583650(017)

فکس: 22583396(017)

52