شهد باب پارس (سهیل)


آدرس: آذربایجان شرقی- تبريز - م. دانشگاه - برج بلور - ط. 17

تلفن: 33366460(041)
33365944


59