آدرس : تهران - تهران-کیلومتر هجدهم جاده مخصوص کرج- خیابان  شصت و هفتم ( بلوار آزادی)- بن بست یکم غربی- پلاک 5 

تلفن : 51-44989746-021  

51