آدرس : تهران - تهران - خیابان مطهری- ضلع شمال شرقی بزرگراه مدرس- پلاک 195- طبقه اول

تلفن : 88529647 و 88538831-32 (21)0098

دورنگار :88561271 (21)0098

کدپستی :1468853931 

60