آدرس :

 تهران - تهران بزرگراه آزادگان احمد آباد مستوفی ,خیابان ولیعصر شمالی ,خیابان لاله های انقلاب۳ ,پلاک ۱۱

تلفن :

۰۲۱۵۶۷۱۲۴۸۸ – ۰۲۱۵۶۷۱۲۴۷۰ – ۰۲۱۵۶۷۱۲۴۹۰

کدپستی :۳۳۱۳۱۳۳۸۱۶۳

دورنگار :۰۲۱۵۶۷۱۳۶۸۳ 

54