پسته شفق یزد


آدرس: یزد- یزد، کیلومتر ده بزرگراه یزد بافق،روبروی ایستگاه رادیویی شهید امیری فهرج

تلفن: 38364222(035)

65