صنایع فرزانگان آریا


 آدرس: یزد- یزد، شهرک صنعتی، فاز یک، بلوار کاج، بیست و چهار متری دوم

تلفن: 37272775(035)

فکس: 37272776(035)

55