پاکتاب غذا (سورن)


 آدرس: تهران- تهران، بازار نوروز خان ، سرای عزیزیان ، طبقه دوم پلاک 55

تلفن: 26507903(021)

59